De “Van Druten Vrijwilligers award”

Beste leden,

Op 30 juni j.l. hebben wij weer een feestavond georganiseerd.
Ondanks de lage opkomst hebben we het toch gezellig gehad.
Zoals jullie weten worden op deze avond de mensen in het zonnetje gezet die iets bereikt hebben in de sport. Zoals kampioenen, dangraden etc.
Dit jaar zijn we gestart met het uitreiken van een award voor de vrijwilliger van het jaar, die unaniem gekozen is.
Dit jaar is de eerste award uitgereikt aan Jolijn Vlasveld.
Jolijn is een vrijwilliger die achter de schermen heel veel werk verricht om het wedstrijdteam zoveel mogelijk ervaring te laten opdoen bij wedstrijden.
Dit vergt veel organisatietalent en vrije tijd.
Bijgaand een foto van het beeldje die we ieder jaar aan een vrijwilliger toekennen. Dus aan een uitblinker onder de vrijwilligers.