Nieuwsbrief jubileumfeestavand

Kerkrade, Oktober 2021.

 

Geachte leden, ouders en begeleiders,

door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie mening peilen over de activiteiten die we momenteel kunnen aanbieden met in achtneming van de geldende COVID19 regels. Dit zijn de lessen en de randorie’s. We proberen die structureel door laten gaan op de daarvoor gereserveerde lestijden en zondagen. Wij hopen dat het enthousiasme van de leden nu hetzelfde is als in het verleden (voor de Corona crisis).

Mochten er vragen daar omtrent zijn stel ze a.u.b. per e-mail. Dan streven we ernaar om z.s.m. daarop te reageren. Het e-mailadres is info.jvterwinselen@gmail.com

 

We zullen jullie op een zo breed mogelijke wijze informeren over de geplande activiteiten. Dit doen we middels flyers, facebook pagina JV Terwinselen en de website www.jvterwinselen.nl

Op de jaarplanning staat de Feestavond die ieder jaar georganiseerd wordt. Een activiteit waarbij ontmoeten en gezelligheid voorop staan. We kijken er telkens met tevredenheid op terug, en krijgen veel positieve reacties.. Een activiteit die wij belangrijk vinden en ook zeker in ere willen houden.

Daarnaast staat er ook een jubileumfeest gepland.

Bij de voorbereiding van deze en de Jaarlijkse Feestavond zijn we met aantal zaken geconfronteerd, waardoor de vraag ontstaat: “ Kan iedereen deelnemen aan de Feestavond?”

De verplichte Corona Check of een negatieve Corona test die aan de deur van de accommodatie verplicht is, doet ons vermoeden dat de opkomst tegen gaat vallen. Door deze verplichting kan niet iedereen naar de Feestavond komen. Ook het feit dat er niet gezongen mag worden en live muziek niet is toegestaan heeft ons doen besluiten om de Jaarlijkse Feestavond (in dit geval de jubileumfeestavond) in 2021 niet door te laten gaan.

Dit wil niet zeggen dat we niet door gaan met de voorbereidingen. Neen, daar gaan we uiteraard mee door.  Op het moment dat we een gelegenheid hebben waar iedereen kan deelnemen zullen we dat bekend maken.  Zoals velen weten hebben we dit jaar ons 40 jarig jubileum. Dus extra reden om groots uit te pakken.

We willen inventariseren hoeveel man (mensen) kunnen en/of willen komen. Wij kunnen dan rekening houden met de bestellingen en activiteiten die we dan aanbieden, voor jong en oud.

We zetten op de site een link. Hiermee kun je door enkele vraagjes te beantwoorden aangeven of je wilt en kunt komen. We zullen na de inventarisatie een nieuwe datum doorgeven als de verwachte opkomst het toelaat.

Het is fijn als iedereen reageert, ook als je niet komt.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het Bestuur.

Hierbij de link waar je kunt aangeven of je komt of niet:
https://forms.gle/uYhwKbkxZdaAEzPs7