Weerbaarheid

foto weerbaarheid
Grensoverschrijdend gedrag: iedereen krijgt ermee te maken.
Door de verharding van de maatschappij en de toename van criminaliteit en agressief gedrag hebben veel mensen tegenwoordig last van een onveilig gevoel op straat, soms durven ze vooral ‘s avonds niet meer naar vrienden, de bioscoop of naar een concert. Mensen die weerbaar zijn, kunnen op een passende manier opkomen voor zichzelf.

Weerbaarheid is meer dan fysieke verdediging. Er zijn talrijke stappen tussen ‘nee zeggen’ en je fysiek verdedigen. De leraren B Judo en Jiu Jitsu Judo van Vereniging Terwinselen hebben in samenwerking met een Docent Weerbaarheid / Trainer Omgaan met Agressie de cursus Weerbaarheid, Omgaan met Agressie en Zelfverdediging ontwikkeld. Deze cursus omvat een twaalftal weerbaarheidslessen, waarbij de veiligheid van elke deelnemer voorop staat. De deelnemers aan deze cursus leren niet alleen de fysieke weerbaarheid. Maar ook wat grensoverschrijdend gedrag is. De deelnemers worden getraind in het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en hoe zij hier passend op kunnen reageren. Hierdoor veranderd automatisch de houding en uitstraling van de deelnemers.
 

Door het volgen van de cursus leren de deelnemers hun eigen gevoel van veiligheid te vergroten en zijn ze beter in staat om adequaat te reageren in situaties die uiteenlopen van subtiele intimidaties tot fysiek geweld. Alle deelnemers krijgen na het volgen van de cursus een Certificaat.
Weerbaarheid, Omgaan met Agressie en Zelfverdediging.
Het is belangrijk te weten wat je moet doen in situaties waarin jij je niet veilig voelt. Door het volgen van de cursus Weerbaarheid, Omgaan met Agressie en Zelfverdediging’ wordt de deelnemers geleerd de gevoelens van onveiligheid te verminderen.

Tijdens de cursus leren de deelnemers hoe zij zich kunnen beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Ook leren zij in de cursus meer zelfvertrouwen uit te stralen en hoe zij er zelf voor kunnen zorgen dat ze niet te gemakkelijk door anderen worden beïnvloed. En er niet meer letterlijk over hen heen kan worden gelopen.

De cursus bestaat uit een Mentale en een Fysieke Training, en het Omgaan met diverse Agressievormen:
• Ademhaling, Houding en uitstraling en Gedachtesturing, Mentale training: • Het stellen van grenzen, voor jezelf en voor de ander
• Stemgebruik, Assertief gedrag (verbaal en non-verbaal),
• Grenzen stellen
• Wet en regelgeving
• Een aantal verdedigingstechnieken
• Het leren kennen en gebruiken van je eigen lichaam,  Fysieke training: • Kwetsbare plekken op andermans lichaam
• Wat een wapen is
• Jezelf bevrijden uit grepen
• Wat proportioneel geweld is
• Basisoefeningen Judo, Jiu Jitsu en Karate
• Is pesten hetzelfde als plagen
• Omgaan met Agressievormen: Agressie bij jezelf en bij de ander,
• Ombuigen van Agressie
• Assertiviteit en agressieregulatie