Lidmaatschap

Bij judovereniging Terwinselen kunnen zowel jeugd als volwassenen de jiujitsu- en/of de judosport beoefenen. Er is de keus om lekker ontspannen en recreatief bezig te zijn, of om op wedstrijdniveau te trainen. Regelmatig doen onze judoka's aan wedstrijden mee, en dit met goede resultaten. Ook is er de mogelijkheid om extra te trainen. Dit bijvoorbeeld voor wedstrijden of examens.

Om kennis te maken met de sport, de vereniging en de groep kunt u gratis enkele proeflessen bijwonen.

1. Aanmelding kan alleen gebeuren door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier.
2. De maandelijkse contributie dient vooraf betaald te worden. Ook indien u voor een langere periode betaalt, bijv. per kwartaal of ½ jaar, dient dit vooraf te gebeuren. Betaling kan uitsluitend geschieden middels automatische incasso.
3. Door het invullen van het incasso machtigingsformulier machtigt u de vereniging de maandelijkse contributie automatisch te innen. Indien u het niet eens bent met een incassering kan deze door uzelf ongedaan gemaakt worden door uw bank binnen 30 dagen opdracht te geven het bedrag terug te vorderen (storneren).
4. Van toepassing is het volgende lesrooster:

lesrooster.

    contributie per maand:
Sport Leeftijd 1 sport 2 sporten
Judo 4 tot 6 jaar €7,00  
Judo 6 tot 8 jaar €7,00 €13,00
Judo 8 tot 10 jaar €10,00 €13,00
Judo 10 tot 12 jaar €13,00 €15,00
Judo 12 tot 16 jaar €13,00 €15,00
Judo vanaf 16 jaar €18,00 €20,00
Jiu-jitsu 7 tot 10 jaar €10,00 €13,00
Jiu-jitsu 10 tot 12 jaar €10,00 €15,00
Jiu-jitsu 12 tot 16 jaar €10,00 €15,00
Jiu-jitsu vanaf 16 jaar €15,00 €20,00
Judo en Jiu-jitsu Techniek training    

Let op!: leraren worden ondersteund door Dave Vlasveld (coach en leraar A judo) in de vorm van wedstrijdlessen.
Ieder lid kan na overleg met de eigen trainer en Marco of Jan deelnemen aan onderstaande vaardigheidslessen en de techniek training.
Ook niet leden kunnen aan de techniek trainingen en jeugd judo wedstrijdtraining deelnemen, zij betalen daarvoor € 5,00 per les of worden lid. De techniek training op zaterdag is voor ieder lid die voor zijn hogere graduatie wil trainen gratis.
Techniek training Judo & Jiu-Jitsu Zaterdag 12.30 / 14.00

5. Tevens dient men bij aanmelding als nieuw lid € 14,00 aan administratiekosten te betalen. Dit is inclusief een infoboekje en clubembleem. Het lidmaatschap van Judo Bond Nederland dient zelf verzorgd te worden.
6. Onze vereniging kent een gezinskortingsregeling die als volgt uitziet: maximaal 4 personen uit één gezin hoeven contributie te betalen, de goedkoopste gezinsleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. Voor alle gezinsleden dient wél het Inschrijfgeld voldaan te worden.
7. Indien leden zich bedanken voor het lidmaatschap van onze vereniging dient dit officieel te gebeuren middels het invullen van een afmeldingsformulier. Dit afmeldingsformulier is in de judohal te verkrijgen. Alleen op deze wijze kan een goede administratie bijgehouden worden en stopzetting plaatsvinden van de automatische contributieverplichting. Indien u geen opzeggingsformulier inlevert, blijft u formeel lid van onze vereniging en dient u de contributie te betalen. Bij eventuele tijdelijke stopzetting, bijv. wegens langdurige ziekte, dient contact opgenomen te worden met het bestuur en/of trainer.