Wordt lid inschrijfformulier

Met dit formulier kun je je inschrijven.

Afdrukken, invullen en inleveren in de zaal De Doorkijk, Singelweg 5, Kerkrade, bij een van de leraren.

De formulieren zijn in de zaal verkrijgbaar.